Author Archives: starokatolicy

About starokatolicy

..

O Kulcie świętych

Picture

1 Listopada w Kościołach Starokatolickich obchodzi sie uroczystość Wszystkich Świętych. Polecamy rozważanie członka misji warszawskiej Reformowanego Kościoła Katolickiego na temat kultu świętych.
Reklamy

Kiedy możemy przystąpić do Komunii Świętej?

Picture

Kiedy możemy przystąpić do Komunii Świętej? To pytanie nurtuje wielu chrześcijan, również członków Reformowanego Kościoła Katolickiego. Jeden z członków tego Kościoła, sięgając do tradycji starokatolickiej stara się odnaleźć odpowiedź na to pytanie w swoim rozważaniu o Eucharystii.

Zakończyła się wizyta zwierzchnika Reformowanych Katolików

We wtorek 15 października zakończyła się wizyta Biskupa Piotra Hickmana w Polsce, zwierzchnika Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej, do której nalezy Reformowany Kościół Katolicki w Polsce.

Razem z Biskupem przyjechała Ksiądz Janina Stock z Parafii Wszystkich Świętych oraz kandydat do diakonatu Michael Hoops. Pierwszy dzień wizyty (piątek, 11.10) był dniem wspólnej modlitwy Liturgią Godzin oraz czasem rozmów.

W sobotę w samo południe można było się spotkać z Biskupem i zadać Mu pytania lub podzielić się swoim doświadczeniem. Mieliśmy też okazje prosić Ducha Świętego o dar uzdrowienia dla prezbitera Krzysztofa, który przyjechał do nas z przedstawicielami swojej wspólnoty ze Śląska. Modliliśmy się też o obfite błogosławieństwo dla małżeństwa Józefa i Barbary. W sobotę wieczorem celebrowaliśmy Liturgię Eucharystii, podczas której prezbiterzy odnowili swoje przyrzeczenia oraz Biskup pobłogosławił oleje święte do sakramentów dla wspólnot w Europie.

Niedziela (13.10) była radosnym dniem Liturgii Eucharystii z sakramentem bierzmowania, który przyjął nasz brat Wiktor oraz sakramentem święceń diakonatu, który przyjęli, nasza siostra Dorota z Poznania oraz brat Michael z USA. Podczas tej Eucharystii nasz brat Przemek z Warszawy otrzymał specjalne błogosławieństwo Biskupa do udzielania Komunii Świętej pod nieobecność Prezbitera. Liturgia tego dnia zakończyła się sakramentem namaszczenia chorych. Wieczorem udaliśmy się do Kiekrza, miejscowości niedaleko Poznania, w której krótko mieszkała święta Faustyna Kowalska i doświadczyła jednego z objawień opisanych w Dzienniczku.

W poniedziałek z naszymi gośćmi pojechaliśmy do Gniezna oraz na Pola Lednickie aby pokazać część chrześcijańskiego dziedzictwa naszego kraju. Wieczorem spotkaliśmy się ze wspólnotą w naszej kaplicy na krótkim nabożeństwie z adoracją Najświętszego Sakramentu.

Podczas wizyty Biskupa Piotra był też z nami ks. dr Christian Blankenstein z Parafii Koinonia z Wiednia razem z Przewodniczącym Rady Parafialnej oraz przedstawiciele Wspólnoty Betlejem ze Śląska, którzy poprosili o rozpoczęcie procesu przyjęcia ich grupy do Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej.

Zdjęcia z wizyty biskupa znajdziesz tutaj:
1) Spotkanie „Pogadaj z Biskupem”.
2) Eucharystia z poświęceniem olejów.
3) Bierzmowanie i święcenia diakonatu.


Polski Narodowy Kościół Katolicki ma Biskupa

Wspólnota byłej parafii Kościoła polskokatolickiego przy ul. Modlińskiej w  Warszawie, funkcjonującej pod nazwą Polski Narodowy Kościół Katolicki w RP, stawia na samodzielność. Jeden z księży wspólnoty – ks. Jerzy Rybka – przyjął 15 września br. święcenia biskupie w Nitrze na Słowacji.
W sierpniu br. odbył się synod PNKK w RP, który wybrał ks. Jerzego Rybkę biskupem. Konsekracja na „biskupa misyjnego” odbyła się w Kościele Starokatolickim Słowacji, należącym do założonej w 2003 roku Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich.

Konsekracji bp. Jerzego Rybki dokonał abp Augustin Bacinsky, zwierzchnik Słowackiego Kościoła Starokatolickiego. Współkonsekratorami ks. Jerzego Rybki byli arcybiskup António José da Costa Raposo z Apostolsko-Episkopalnego Kościoła Portugalii i jednocześnie Biskup Przewodniczący Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich (ŚRNKK), oraz bp Leonard Beg, proboszcz parafii starokatolickiej w Chorwacji.

(Informacja za http://www.ekumenizm.pl)


Wspomnienie biskupa starokatolickiego i męczennika Józefa

Józef Padewski – Podeszwa (ur. 18 lutego 1894 w Antoniowie, zm. 10 maja 1951 w Warszawie) – polski biskup starokatolicki (PNKK), męczennik.

W 1913 roku Józef Padewski ukończył gimnazjum w Krasnymstawie i wyjechał wraz z falą emigracji pracowniczej do Detroit, gdzie uzupełnił wykształcenie średnie i uczył się języka angielskiego. W Detroit nawiązał kontakt z Polskim Narodowym Kościołem Katolickim, a w 1916 roku rozpoczął studia teologiczne, by 16 grudnia 1919 roku przyjąć święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Hodura. W 1931 roku ks. Józef Padewski został skierowany do Polski, by pomóc w budowaniu wspólnoty kościoła narodowego w swojej ojczyźnie. Początkowo był on pomocnikiem bpa Leona Grochowskiego — ordynariusza PNKK w Polsce.

Podczas II synodu PNKK w 1935 roku został wybrany na biskupa, a w dniu 26 sierpnia 1936 roku otrzymał sakrę biskupią w Scranton.

W okresie II wojny światowej aktywnie uczestniczył w obronie PNKK przed likwidacją, po trudnych konferencjach bpa J. Padewskiego z władzami okupacyjnymi i sprawdzeniu przynależności Kościoła do Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich, Kościół został dopuszczony do działalności w Generalnym Gubernatorstwie. Na początku września 1942 roku bp Józef Padewski został aresztowany przez okupanta i osadzony w więzieniu Montelupich w Krakowie, a następnie wywieziony do Tittmoning, został jednak uwolniony przez Szwajcarski Czerwony Krzyż w ramach wymiany jeńców wojennych. W 1944 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

20 lutego 1946 roku biskup Padewski ponownie wrócił do kraju, wpłynęło to znacznie na zaktywizowanie działalności duszpasterskiej narodowego duchowieństwa. W niedługim czasie po II wojnie światowej został oskarżony o nielegalny obrót obcą walutą. Był to jednak tylko pretekst, bo za jego aresztowaniem krył się wątek polityczny. Jednemu z księży udało się zbiec z okupowanej przez sowieckich komunistów Polski i wyjechać do USA, a następnie zostać księdzem PNKK. Był to ks. Tomasz Kołakowski. On też ujawnił w USA zbrodnie katyńskie dokonane na Polakach dlatego też. PNKK był uważany przez władze komunistyczne PRL, że został opętany przez imperialistów amerykańskich. Bp Józef Padewski został zdradzony (przez księży, którzy dla awansu w hierarchii kościelnej poszli na układ z komunistami) i aresztowany 17 stycznia 1951 roku. Przebywał w więzieniu politycznym w Warszawie, gdzie 10 maja 1951 został zakatowany na śmierć przez funkcjonariuszy UB. Mimo licznych protestów ze strony Władz PNKK, Ambasady Amerykańskiej w Polsce, nie udało się doprowadzić do wykrycia sprawców mordu na Biskupie.

Pogrzeb bpa Józefa Padewskiego odbył się 14 maja 1951 r. nocą, w gronie kilku najbliższych współpracowników bp. Padewskiego na cmentarzu Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie. Funkcjonariusze bezpieczeństwa gęsto obstawili przycmentarny teren, zaś pierwotnie zamordowanego planowano pochować w garniturze i po świecku, na co nie zgodzili się polskokatolicy i szybko zorganizowali godne urzędu szaty.


Carlos Duarte Costa – inicjator starokatolicyzmu w Ameryce Południowej

Carlos Duarte Costa (ur. 21 lipca 1888 w Rio de Janeiro, zm. 26 marca 1961 w Rio de Janeiro) – brazylijski duchowny katolicki, biskup Botucatu w latach 1924-1937, biskup tytularny Maura w latach 1937-1961, założyciel i prymas Brazylijskiego Katolickiego Kościoła Apostolskiego.

Doktor teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Wieloletni sekretarz biskupa Uberaba, Eduardo Duarte da Silva, którego był siostrzeńcem. Od 1924 roku biskup ordynariusz diecezji Botucatu. Od lat trzydziestych XX wieku przeciwnik polityki prezydenta Brazylii, Getúlio Vargasa. Krytyk nauki społecznej Kościoła katolickiego oraz ustroju Kościoła rzymskokatolickiego był zwolennikiem starokatolicyzmu.

W 1937 roku zmuszony do dymisji z funkcji biskupa Botucatu. Mianowany biskupem tytularnym Maura. Osiadł w Rio de Janeiro gdzie znalazł protektora w osobie kardynała Sebastião Leme da Silveira Cintra. W czasie II wojny światowej opowiadał się za lustracją wśród duchownych brazylijskich pochodzenia niemieckiego i włoskiego oskarżając ich o sympatyzowanie z faszyzmem i nazizmem.

W 1944 roku aresztowany i więziony w Belo Horizonte za poglądy socjalne. W 1945 roku oskarżył Kurię Rzymską o udzielanie pomocy hitlerowskim zbrodniarzom wojennym w ich ucieczce z Europy.

Ekskomunikowany przez papieża Piusa XII w 1945 roku założył narodowy Brazylijski Katolicki Kościół Apostolski oparty o ustrój episkopalno-synodalny. W latach 1948-1961 doprowadził do legalizacji prawnej swojego Kościoła w Brazylii oraz stworzenia sieci diecezji i parafii misyjnych wspólnoty w Ameryce Łacińskiej.

Po śmierci został uznany przez Brazylijski Katolicki Kościół Apostolski świętym.

za wiki


Prezydent Obama oddał hołd arcybiskupowi Romero

Dzisiaj mija 31. rocznica śmierci arcybiskupa Salwadoru Oscara A. Romero, który został zastrzelony podczas mszy którą odprawiał w szpitalnej kaplicy przez najemników rządzącej junty wojskowej. We wtorek hołd arcybiskupowi oddał przebywający w Salwadorze prezydent USA Barack Obama.

Podczas wizyty przy grobie arcybiskupa męczennika prezydentowi Stanów Zjednoczonych towarzyszyli: prezydent Salwadoru Mauricio Funes i arcybiskup Jose Escobar Alas.

Oddanie hołdu zamordowanemu arcybiskupowi, który sprzeciwiał się przemocy i brał w obronę uciśnionych, przez prezydenta Obamę zostało nazwane wydarzeniem globalnym a nie tylko politycznym show. Według działaczy praw człowieka, którzy starają się doprowadzić do ujawnienia prawdy o zabójstwie arcybiskupa Romero, jego zabójcy byli szkoleni w akademii armii USA obecnie znanej jako Western Hemisphere Institute for Security Cooperation. „Dyplom” tej szkoły uzyskali nie tylko mordercy arcybiskupa ale i inni wojskowi Salwadoru którzy odpowiadają za śmierć, tortury i zniknięcia tysięcy obywateli Salwadoru.

http://www.ekumenizm.pl