O Wielkiej Litanii

(…) Litanie stanowią od starożytności składnik liturgii chrześcijańskiej i zachowują swoje kluczowe znaczenie w wielu rytach wschodnich. Wielka Litania była pierwszą specyficznie anglikańską formą publicznego nabożeństwa napisaną przez Arcybiskupa Cranmera w 1554 r. i poprzedzającą tym samym pierwsze wydanie Modlitewnika Powszechnego, które ukazało się w 1549 r. Zawsze znakomita strona Chantblog zawiera ten obfity w informacje post [w języku ang.], fragment którego zamieściłem poniżej. (…) „Była ona używana już w piątym wieku w Rzymie. Odmawiał ja diakon, zaś wchodzące w jej skład kolekty biskup lub kapłan. Litania była pierwszym anglojęzycznym rytem przygotowanym przez Arcybiskupa Thomasa Cranmera. Opublikowano ją w 1544 r. Cranmer zmodyfikował wcześniejszą formę litanijną, łącząc pewne grupy modlitw błagalnych w pojedyncze modlitwy responsoryjne. Używanie litanii w procesach kościelnych zarządził Henryk VIII, gdy Anglia toczyła wojnę ze Szkocją i Francją. (…) W Modlitewniku Powszechnym z 1979 r. otrzymała ona tytuł „The Great Litany’, odróżniający ją od innych litanii, które się tam znajdują”.

Więcej – kliknij tutaj

Reklamy

Zakończył się II Synod RKK

Liturgia na zakończenie Synodu

Liturgia na zakończenie Synodu

W Poznaniu zakończył się II Synod Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce, który odbył się pod przewodnictwem biskupa Gino De Stobbeleir. Podczas Synodu obecni byli przedstawiciele wspólnoty polskiej oraz belgijskiej i holenderskiej. Gościliśmy również ks.dr. Christiana Blankensteina ze wspólnoty starokatolickiej z Wiednia, który opowiedział nam o sytuacji starokatolików w Austrii oraz rozwoju i problemach jego wspólnoty. Słowem, które bardzo często przewijało się w naszych dyskusjach było greckie ‘Koinonia’ – co można przetłumaczyć jako – głęboko relacyjna wspólnota. Właśnie tworzenie wspólnoty było głównym zadaniem Synodu dlatego dyskutowaliśmy o przyłączeniu się naszej wspólnoty do Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej, która jest organizacją kościelną zrzeszającą rożne Kościoły katolickie (starokatolickie, niezależne-katolickie, anglikańskie i prawosławne), które nie należą do innych organizacji. EWK zostało powołane jako Wspólnota Wspólnot, które nawzajem rozpoznają swoją katolickość, wspierają się i jednoczą by w sposób rzeczywisty wcielać pragnienie Jezusa, by wszyscy stawali się jedno.Podczas gdy wiele wspólnot preferuje dostosowywanie innych wspólnot do swoich wymagań, EWK pragnie jednoczyć różnorodne katolickie wspólnoty, zgodnie ze starożytną zasadą przypisywaną św.Augustynowi – “In necessaris unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas” (W rzeczach koniecznych jedność, w rzeczach drugorzędnych wolność, ale we wszystkim miłość).

Nasz Kościół podczas Synodu zdecydował się na przyłączenie do EWK razem ze wspólnotami w Belgii i Holandii, które taką decyzję podjęły już wcześniej. Oficjalne zjednoczenie wspólnot nastąpi podczas wizyty biskupa Piotra Hickmana , Przewodniczącego Biskupa Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej, która nastąpi najprawdopodobniej jesienią tego roku (dokładna data zostanie w najbliższym czasie ustalona). Zainteresowanie przyłączeniem się do EWK wyrazili również członkowie wspólnoty austriackiej.

Obok dyskusji i podejmowania ważnych decyzji, nie zabrakło modlitwy za nasze wspólnoty i jedność wszystkich chrześcijan podczas liturgii światła i nieszporów w sobotę wieczorem oraz podczas niedzielnej Eucharystii, której przewodniczył nasz biskup.

To było wielkie święto wspólnoty i czas doświadczenia działającego w Kościele Ducha Świętego, Ducha jedności i pokoju.

Bogu niech będą dzięki!

prezbiter Tomasz Puchalski

p.s. w zakładce „Duchowość” znajduje się nagranie homilia biskupa Gino, którą wygłosił na zakończenie Synodu.

za stroną www.starokatolicy.eu


II Synod Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce

W dniach od 3 do 6 marca 2011 odbędzie się w Poznaniu II Synod Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce. Obok podsumowania dotychczasowej działalności głównym punktem Synodu pod przewodnictwem biskupa Gino De Stobbeleir z Belgii, będzie kwestia przyłączenia się wspólnot z Polski, Belgii i Holandii do wspólnoty Kościołów starokatolickich ECC. „Obok dyskusji, będziemy się przede wszystkim modlić za nasz Kościół. Serdecznie zapraszamy zwłaszcza do udziału w nabożeństwach, które celebrować będziemy w naszej kaplicy przy ul. św.Wojciech 25/7. Obrady odbywać się będą w Poznańskim Kampusie Akademickim (WSNHiD) przy ul. Kutrzeby 10 sala N 407 – IV piętro w nowym skrzydle.”

CZWARTEK 3 III:
19.30 – Wspólna modlitwa w intencji Kościoła i Synodu (Kaplica RKK)
20.15 – 22.00 – Dyskusja o obecnej sytuacji Kościoła w Polsce (Kaplica RKK)

PIĄTEK 4 III – Dzień Modlitwy za Kościół:
7.45 – Jutrznia w kaplicy Kościoła i modlitwa o spokojną i bezpieczną podróż dla naszych gości. (Kaplica RKK)

18.00 – Osoby, które mogą i chcą zaproszone są do udziału w Światowym Dniu Modlitwy przygotowywanym przez kobiety (Kościół Świętego Krzyża ul.Ogrodowa 6)

SOBOTA 5 III:
11.00 – 17.00 – Obrady synodalne ( Poznański Kampus Akademicki ul.Kutrzeby 10 sala N 407 – IV piętro w nowym skrzydle )
19.30 – Liturgia Światła (kaplica RKK)

NIEDZIELA 6 III:
12.30 – Liturgia Eucharystii pod przewodnictwem biskupa Gino (kaplica RKK)
– po liturgii poczęstunek (agapa)

17.00 – Proponujemy uczestnictwo w modlitwie katedr polskich Verba Sakra, która odbędzie się z udziałem Monastycznej Wspólnoty Jerozolimskiej – modlitwa za Poznań (katedra rzymskokatolicka)

(www.starokatolicu.eu)


Szwedzcy luteranie i starokatolicy w dialogu

Symbol Kościoła Szwecji

Symbol Kościoła Szwecji

19 stycznia br. zakończyły się w Västerås (Szwecja) obrady kolejnej rundy rozmów między Kościołem Szwecji a Kościołami starokatolickimi Unii Utrechckiej. Luterańsko-starokatolicka grupa pracuje nad dokumentem, którego celem będzie nawiązanie formy wspólnoty między starokatolikami a szwedzkimi luteranami.

W ramach dialogu teologicznego przedstawiciele obydwu wspólnot poznają swoje tradycje oraz dyskutują nad podobieństwami i różnicami szwedzkiego luteranizmu i starokatolicyzmu. Jak podkreślił w komunikacie bp D. Schoon, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Holandii, rozmowy przebiegają w otwartej i konstruktywnej atmosferze. Kolejne spotkanie zaplanowano na październik 2011. Tym razem gospodarzem obrad będą szwajcarscy starokatolicy.

Oficjalne porozumienia, dotyczące gościnności eucharystycznej między luteranami a starokatolikami, istnieją w Niemczech. W wielu innych krajach gościnność eucharystyczna jest praktykowana bez oficjalnych porozumień.

(www.ekumenizm.pl)


10-lecie luterańsko-episkopalnej jedności

10 lat temu (6 stycznia) weszła w życie umowa między Ewangelicko-Luterańskim Kościołem w Ameryce (ELCA) oraz Kościół Episkopalnym (anglikańskim) w USA ws. zawarcia pełnej wspólnoty eucharystycznej oraz bliższej kooperacji w obszarze ewangelizacji, misji i diakonii.

Obydwa Kościoły aktywnie współpracują na niwie ekumenicznej. Pełna jedność między obydwoma Kościołami oprócz wymiaru duchowego (uznanie chrztu i Eucharystii) ma również wymiar instytucjonalny, gdyż w niektórych parafiach luterańskich służbę sprawują episkopalni księża, a w episkopalnych luterańscy. Ponadto duchowni obydwu wyznań partycypują w uroczystościach konsekracji/wprowadzenia w urząd nowego biskupa/biskupki.

W wielu parafiach ewangelicko-luterańskich i episkopalnych odbędą się ekumeniczne nabożeństwa z okazji jubileuszu.

Wspólny dokument, ustanawiający pełną wspólnotę Called to Common Mission (Wezwani do wspólnej misji) został przyjęty przez Zgromadzenie Generalne ELCA w sierpniu 1999 roku, a w lipcu 2000 roku przez Konwencję Generalną Kościoła Episkopalnego.

Luteranie i episkopalianie (anglikanie) cieszą się pełną wspólnotą Ołtarza i Ambony również w ramach Ugody z Porvoo, zawartej między luterańskimi Kościołami Skandynawii i krajów nadbałtyckich a anglikańskimi Kościołami Wielkiej Brytanii i Irlandii. Ponadto niemieckich ewangelików różnych tradycji wyznaniowych łączy z Kościołem Anglii tzw. Deklaracja z Miśni, ustanawiająca gościnność eucharystyczną. Na świecie istnieją również inne, lokalne porozumienia anglikańsko-luterańskie o pełnej komunii, w których biorą również udział reformowani i metodyści. Rozwiązania takie stosowane są najczęściej w krajach, w których chrześcijanie są w mniejszości (np. Pakistan, Chiny).

Warto dodać, że Kościoły anglikańskie są w pełnej komunii również z Kościołami starokatolickimi.

(za http://www.ekumenizm.pl)